Ivan Kamenec - TRAGÉDIA POLITIKA, KŇAZA A ČLOVEKA (Dr. Jozef Tiso, 1887 – 1947)

Ivan Kamenec - TRAGÉDIA POLITIKA, KŇAZA A ČLOVEKA (Dr. Jozef Tiso, 1887 – 1947)

Ivan Kamenec - TRAGÉDIA POLITIKA, KŇAZA A ČLOVEKA (Dr. Jozef Tiso, 1887 – 1947)

Ivan Kamenec - TRAGÉDIA POLITIKA, KŇAZA A ČLOVEKA (Dr. Jozef Tiso, 1887 – 1947)

Jozef Tiso je osoba vyvolávajúca v slovenskej spoločnosti množstvo emócií, pozitívnych i negatívnych. Dodnes sme sa v podstate mohli stretnúť len s dvoma pohľadmi na tohto kontroverzného politika. Buď išlo o nekritický obdiv, alebo o neskrývaný odpor.

Ivan Kamenec sa rozhodol vniesť do tohto dlhodobého a neľútostného sváru dvoch táborov trochu vedeckej a analytickej práce. Vo svoje práci nastavuje zrkadlo nielen tým, čo Tisa chvália a vynášajú do nebies za jeho vraj dobré úmysly, ale aj tým, čo na Tisa hádžu všetku špinu, ktorej sa počas existencie vojnovej Slovenskej republiky nazbieralo naozaj dosť.

Tiso s Hitlerom

Dovolím si porovnať túto knižku s kapitolou knihy „Kolaboranti“ od Michaela Borovičku, ktorá je venovaná práve Tisovi. Kamenec spracoval Tisovu biografiu omnoho prehľadnejšie, na rozdiel od Borovičku, ktorý sa istým zahmlievaním faktov akoby pokúšal Tisovi prišiť hlavný podiel na rozpade predvojnového Československa. 

V tejto populárno-vedeckej publikácií sa dozviete všetko podstatné, čo sa udialo v živote Jozefa Tisa, ale hlavne - sú to všetko overiteľné historické fakty. Kamenec síce okrajovo spomína aj rôzne špekulácie, ktoré vznikli na základe výpovedí Tisových súčasníkov a kolegov v následnom exile. Ale akékoľvek závery z týchto informácií považuje autor publikácie za krajne pochybné a nespoľahlivé, tak pre neoveriteľnosť tvrdení, ako aj pre okolnosti ich vzniku. 

Tiso v Zámutove

Podľa autora Jozef Tiso svojim konaním postupne preberal politickú, morálnu a v konečnom dôsledku aj trestnú zodpovednosť za všetko, čo sa počas rokov 1939-1945 na Slovensku stalo. Veľa sa zvykne špekulovať o tom, že takto konal Tiso cielene a nakoniec sa obetoval za svoj národ. Kamenec túto špekuláciu vyvracia rovnako, ako vyvracia ideologicky a nie vedecky podloženú kritiku opačného tábora.

Ak by som mal záverom zhrnúť odkaz, ktorý sa prelína celým týmto dielom a vlastne aj Tisovým životom, bude ním staré dobré príslovie: Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami.

Jozef Tiso sa snažil, hlavne vo vojnovom období, raziť cestu menšieho zla, pričom nebral ohlad na nikoho a nič, čo stálo v ceste jeho spôsobu záchrany národa, až ho nakoniec to všetko menšie zlo dobehlo a zvalcovalo. V tomto ohľade je osud prvého slovenského prezidenta poučným aj pre dnešnú spoločnosť.

Odporúčané linky:
rozhovor s autorom
rozhovor s autorom 2

 3

Koscj

Verdikt

Výborná populárno-vedecká publikácia z pera historika.

Hodnocení

Autor
9,5 / 10
Redakce
-

Další informace

Počet strán: 200
Väzba: pevná
Rozmer: 135 x 205 x 20 mm
ISBN 978-80-89594-61-0

www.premedia.sk