Zakažte INSANII!

Zakažte INSANII!

Jak jste si jistě všimli, na stránkách Metalopolis byla před nedávnem uveřejněna recenze na poslední album brněnské kapely INSANIA s názvem „Out“. Redakce, jejímiž členy jsou převážně křesťansky smýšlející mladí lidé (v případě Darkmoora platí, že je už jen křesťansky smýšlející), jako jeden muž oznamuje, že se od této recenze důrazně distancuje a upozorňuje, že v žádném případě nesouhlasí s jejím pozitivním vyzněním. Redakce má naopak za to, že podobní quasiumělci, kterým skutečně není nic svaté, by měli být z této společnosti navždy eliminováni. Proto se redakce Metalopolis doufajíc v podporu známé a vlivné osobnosti obrátila s patřičným podnětem na známého a zejména mezi odpůrci interrupcí populárního poslance za KDU-ČSL (jehož jméno nebudeme zveřejňovat, poněvadž bychom ho tím mohli nepěkně kompromitovat – alespoň si jeho jméno můžete v diskusi zatipovat), kterému šéfredaktorovými ústy adresovala zprávu tohoto znění:

Vážený pane poslanče,

jako věřící s povděkem kvituji Vaši snahu zákonnými prostředky zasáhnout proti každému, kdo se pokouší zesměšnit postavu Ježíše Krista a ještě tímto odporným způsobem vydělávat peníze - jako např. podání podnětu k trestnímu stíhání ve věci knihy "Život Ježíše". Bohužel takových individuí snažících se parazitovat na dehonestování a ponižování biblických postav a skandalizování biblických reálií je čím dál více, a proto je třeba se proti této odporné praxi důrazně ohrazovat, a to v každém jednotlivém případě, jinak hrozí, že k takovým útokům na "hodnoty, jako jsou láska, pravda či spravedlnost" (jak píšete v jednom svém článku) bude přibývat, což bude mít jistě neblahý vliv na celou společnost a nepřímo tak může dojít i k negativnímu působení na tu uvědomělejší část obyvatelstva našeho státu - tedy křesťanské komunity. V této souvislosti si Vás dovoluji upozornit na obzvláště křiklavý příklad výše naznačeného konání, který je alarmující zejména z důvodu, že adresátem působení níže označených pseudoumělců jsou mladí lidé, kteří teprve prochází obdobím tvorby svého světonázoru, a je tedy velmi nebezpečné tolerovat ataky, které mohou tento proces utváření osobnosti mladého individua obzvláště negativním způsobem narušit a které mohou dokonce způsobit totální odklon od křesťanských hodnot s pravděpodobným útěkem k drogám či alkoholu.

INSANIA - ObalTedy konkrétně: jako milovník hudby a zejména křesťanského rocku se ke mně jakýmsi nedopatřením dostala nahrávka mně dosud neznámé brněnské skupiny INSANIA, po jejímž vyslechnutí a po návštěvě její internetové prezentace jsem byl naprosto zhrozen a šokován jejím neskrývaným antikřesťanským poselstvím. Jak jsem již výše uvedl, adresátem jejího působení jsou převážně mladí lidé, kteří často nejsou s to posoudit závažnost negativního působení svých oblíbených umělců na svůj mentální vývoj. Jak asi může mladý dosud objektivně neinformovaný člověk naložit se sděleními jako níže uvedené citace z textů INSANIE???!!!

"Jsme svatí, co na nebesích natáčejí porno se sv. Valentýnem v hlavní roli."
"Ježíš-sprejer stříká na zeď zvonice upgradeovaná mystická znamení, padá dolů a umírá."
"Bůh získal na konkurzu hlavní roli v okultní telenovele
Od té chvíle se stal televizní hvězdou.
Náš bulvární tisk přináší zprávy o Satanově otcovraždě,"
"Večer ke mně vtrhli kvůli udání
V mé posteli našli nafukovací Panenku Marii v životní velikosti
Bylo to silnější než já
Bylo to silnější než já
Život je dekadentní ráj."
"Zastřel svého boha každý den
Zahrajme si spolu tuto svatou hru
Zaujmi jeho místo bez odkladu
Zastřel svého boha a jeho místo sám zaujmi." (obzvláště podvratná myšlenka!!!) …atd. atd.

INSANIAHrozím se okamžiku, kdy se něco podobného dostane do rukou či k uším mých vlastních dětí! A co víc! INSANIA tuto činnost provozuje naprosto veřejně a nepokrytě, neboť její nahrávky jsou vydávány relativně etablovaným vydavatelstvím Redblack Records a jsou dostupné prakticky ve všech prodejnách s hudbou. Hudebníci navíc na své mladé obdivovatele působí i vizuálně, když se sami stylizují do postavy Ježíše Krista, přičemž ji samozřejmě neopomenou náležitě zesměšnit.

Několikanásobně více důkazů o této odporné činnosti  "kapely" INSANIA získáte z návštěvy jejích webových stránek  http://www.insania.freemusic.cz/board.html, na nichž naleznete veškeré texty písní i fotografie.
 
Žádám Vás tímto, abyste z titulu svého postavení proti této pseudohudební skupině, podobně jako v případě výše uvedené knihy,  nekompromisně zasáhl s výsledkem zákazu činnosti kapely.
 
Mnohokráte Vám děkuji za přečtění této zprávy.
 
V Kristu Váš
Vít Šebestián Sojka (do redakce MP nasazený Tajnou katolickou policí jako Marigold)
 
Na odpověď jsme byli nuceni čekat několik dlouhých týdnů a když konečně přišla, vyvolala v nás pouze rozpaky nad nezájmem o zdravý rozvoj naší společnosti a nad snahou přesunout tyto starosti na bedra prostého občana našeho státu. Posuďte sami:

Vážený pane,
díky za povzbuzení! To co píšete je otřesné. Dnes na mne podalo vydavatelství Fragment žalobu. Myslím, že je nutné abych první kauzu dotáhl do konce. Proto by bylo dobré, pokud byste mohl trestní oznámení podat osobně. Navíc to bude i lépe vypovídající, když se ozývá spontálně více lidí, než když trestné oznámení podává stále jeden člověk. Konec konců, není se za co stydět! Srdečně Vás zdravím ****  *****.
“ (redakčně neupraveno)

My to dokážeme!!!Odporný alibismus!!!
Ale my se nevzdáme a opravdu se stydět nebudeme a trestní oznámení na členy  INSANIE podáme! Aby však nedošlo k jeho zametení pod stůl, bylo by skutečně dobré, kdyby se k tomuto oznámení připojilo co nejvíce osob. Proto vás, naše společensky, kulturně a politicky uvědomělé čtenáře vyzýváme, abyste se ke své oblíbené redakci v této věci připojili, a to tak, že do fóra pod tímto článkem vepíšete celé své jméno, včetně údaje o trvalém pobytu a rodném čísle, s krátkým textem, v němž stručně vypovíte, co si o popsaných praktikách INSANIE myslíte. Za týden budou tato data vytištěna na papír a přiložena k trestnímu oznámení proti členům INSANIE za spáchání trestného činu „hanobení rasy, národa a přesvědčení“ ve smyslu § 198 z.č. 140/1961 Sb., trestní zákon, (uvažujeme ještě o rozšíření trestního oznámení o „ohrožování mravnosti“ ve smyslu § 205. tr. zák.). Trestní oznámení pak bude doporučeně zasláno přímo místně a věcně příslušnému státnímu zastupitelství v Brně, protože na Policii ČR není v těchto věcech spoleh.  (Pokud je mezi čtenáři nějaký právník nebo alespoň student práv, prosíme ho tímto o konzultaci o správnosti našeho postupu.) 

Díky za podporu!!!
Vaše milovaná redakce


Od této ubohé a hanebné iniciativy zbytku redakce se důrazně distancujeme, což jsme dali najevo mimo jiné velmi pozitivním hodnocením poslední desky INSANIE – „Out“.

Dalas, R.I.P., Shnoff


Výše podepsaní jedinci byli samozřejmě z redakce ihned po svém prohlášení exkomunikováni. My, uvědomělí občané Metalopolis, nehodláme trpět podobné výstřelky heretiků a neznabohů. Zároveň si dovolujeme pozvat všechny čtenáře na pravidelné ranní modlitby spojené s meditativní snídaní v trávě a kázáním pátera Vrobla.
V Kristu Váš

Marigold (v našem katolickém sboru známý jako Vít Šebestián Sojka)


Jo! My pudem!!! 

Dalas, R.I.P., Shnoff

 42