SHOUTBOX

DREAM THEATER - Distance Over Time

Venku máme nové DREAM THEATER a to bude zřejmě ta jediná podstatná informace, protože v hudební náplni lze najít jen pramálo zajímavých nápadů a neslyšeného lautr nic. Vím, je to složité, každopádně skalní ocení návrat ke klasice, pro ostatní spíše nuda.
| Darkmoor

Zveřejněno: Pátek, 22. února 2019