SHOUTBOX

STRIGOI - Abandon All Faith

Rozpustil VALLENFYRE, aby si je založil pod jiným jménem? Tak trochu. Ten Greg Mackintosh je číslo, ale jakmile se opře do strun a rozpoutá bahnitou BDM vichřici old school laufů a chroptění, není čas ptát se, kdo je kdo. Per to do nás, inťouši.
| Marigold

Zveřejněno: Pondělí, 2. prosince 2019